INTERNETOWE KURSY JĘZYKOWE DLA DZIECI – INFORMACJE OGÓLNE.

ZAPISZ SWOJE DZIECKO

Jak wyglądają zajęcia internetowego kursu języka obcego dla Państwa dzieci?

 • Co to są „zajęcia próbne” dla dzieci? W jaki sposób są rozliczane „zajęcia próbne” ?

  „Zajęcia próbne” są organizowane na dwóch pierwszych zajęciach językowych w danym roku szkolnym, zarówno dla grup przedszkolnych jak i szkolnych. W trakcie „zajęć próbnych” rodzic obserwuje jakość prowadzonych zajęć oraz zadowolenie z uczestniczenia w nich swoich dzieci. Po zakończeniu „zajęć próbnych” rodzice wspólnie ze uczestnikami i kursu decydują czy ich dzieci będą dalej uczestniczyły w internetowych zajęciach językowych.

  „Zajęcia próbne” są tez okazją do praktycznego nauczenia się przez wszystkie zainteresowane strony umiejętności logowania się na zajęcia internetowe. Z tego powodu niezbędnym jest aby przez cały czas ich trwania ( a minimum na początku ) obok dzieci na tych zajęciach byli obecni także ich rodzice/ opiekunowie. Aby móc przystąpić do „zajęć próbnych” rodzic musi wcześniej zapisać na nie swoje dziecko na Formularzu Zgłoszeniowym , zawartym w internetowym programie firmowym „Sekretariat internetowy”. Aby przejść do programu: „Sekretariat internetowy ” i tam zapisać swoje dziecko na Formularzu Zgłoszeniowym , wystarczy kliknąć na pojawiający się wielokrotnie w rożnych miejscach na naszej stronie internetowej link „Zapisz swoje dziecko”.

  Rodzic może także dokonać zapisu swojego dziecka na „zajęcia próbne” bezpośrednio na papierowych formularzach - „listach zapisowych” pozostawionych w placówce oświatowej (w przedszkolu/ szkole ) właśnie w tym celu. Nie zapisanie dziecka na Formularzu Zgłoszeniowym ( internetowo ) lub na „Liście zapisowej” (w wersji papierowej ) powoduje, że dziecko nie może brać udziału w „zajęciach próbnych” . Po zakończonych „zajęciach próbnych” , o ile rodzice chcą dalszego uczestniczenia swoich dzieci w internetowych kursach językowych, nie ma potrzeby wykonywać żadnych dodatkowych działań . Uczestnictwo w internetowym kursie językowym jest przedłużane automatycznie. Jeżeli natomiast po zakończonych „zajęciach próbnych” rodzice nie chcą dalszego uczestniczenia swoich dzieci w internetowych kursach językowych, postępują zgodnie z punktem, zapisanym na stronie internetowej pod tytułem : ” Rezygnacja z kursu”. Jeżeli po zakończonych „zajęciach próbnych” rodzice nie chcą dalszego uczestniczenia swoich dzieci w internetowych kursach językowych i postępują zgodnie z ww. punktem : ”Rezygnacja z kursu” nie ponoszą żadnych opłat związanych z uczestniczeniem ich dzieci w „zajęciach próbnych”

 • Opłaty, rabaty, odpisy

  Opłaty

  Opłata za internetowy kurs j. angielskiego może być uiszczana za cały rok szkolnych z góry lub w miesięcznych ratach. Koszt rocznego kursu wynosi: 660,- zł dla dzieci przedszkolnych; 990,- zł dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. W przypadku opłat w formie miesięcznych rat, są one stałe i wynoszą:

  a. 80 zł, dla zajęć organizowanych dla dzieci przedszkolnych;

  b. 120 zł dla zajęć organizowanych dla uczniów szkół podstawowych.

  W pierwszym miesiącu nauki danej grupy opłata naliczana jest proporcjonalnie, w zależności od faktycznej ilości zrealizowanych zajęć. W pierwszym miesiącu zajęć (po zakończeniu okresu próbnego dla nowych uczniów) pobierana jest dodatkowo opłata za podręczniki, która w całości przeznaczana jest na zakup dla uczniów zestawu podręczników na cały rok szkolny. Wysokość opłaty za podręczniki uzależniona jest od ceny rynkowej podręczników w danym roku i jest nie wyższa niż cena detaliczna.

  Odpisy

  Jeżeli w trakcie trwania kursu, Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 4 zajęciach internetowego kursu języka obcego odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 44,- zł (w przypadku zajęć przedszkolnych) lub 66,- zł (w przypadku zajęć szkolnych); Jeżeli w trakcie trwania kursu Państwa dziecko nie było obecne na więcej niż 8 zajęciach odpłatność za całoroczny kurs jest zmniejszana o odpis w wysokości 88,- zł (w przypadku zajęć przedszkolnych) lub 132,- zł (w przypadku zajęć szkolnych);Odpisy są naliczane i udzielane przy uiszczaniu raty za ostatni miesiąc kursu (za wyjątkiem odpisu w wysokości odpowiednio 88,- zł lub 132,- zł , które są realizowane w ostatnich dwóch miesiącach kursu).

  Odpisy są udzielane pod warunkiem terminowej i całościowej zapłaty wszystkich wcześniejszych rat kursu. Opłaty za kurs w miesięcznych ratach należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na wskazane przez CE ATUT konto. W tytule przelewu należy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, NR GRUPY do której dziecko uczęszcza oraz MIESIĄC, za który uiszczana jest opłata.

  Rabaty

  CE ATUT udziela swoim klientom rabaty:

  a. Rabat Rodzinny - 5% rabatu na drugie i każde kolejne dziecko zapisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego na zajęcia j. angielskiego lub niemieckiego w danym roku szkolnym;

  b. 5% rabatu za uiszczenie opłaty za cały rok szkolny z góry.

  Rabaty te sumują się. Szczegółowe zasady regulujące płatności opisane są w Regulaminie Kursów Internetowych, dostępnym tutaj. (link)

 • Metoda MZN

  Metoda Zintegrowanego Nauczania to metoda nauki języka angażująca uczniów w ramach wszystkich aktywności językowych w intensywności, proporcjach i formach odpowiednich dla określonego wieku oraz w ścisłej relacji do pozostałych umiejętności i stanu wiedzy, posiadanych przez dziecko na danym etapie rozwoju.

  Programy nauczania języków odpowiadają podstawie programowej MEN, czyli nawiązują do pozostałej wiedzy pozyskiwanej przez dziecko w trakcie nauki szkolnej.

 • Przebieg zajęć

  Zajęcia Centrum Edukacji „Atut” prowadzone są w oparciu o materiały własne oraz najwyższej jakości materiały zewnętrzne, opracowane przez najbardziej doświadczonych nauczycieli-aktorów (grupy przedszkolne i klasa pierwsza szkoły podstawowej) oraz w oparciu o doskonałe podręczniki i nieprzebrane materiały dodatkowe wydawnictwa Pearson (klasy od pierwszej do ósmej), które w naszej ocenie, opartej na wieloletnim doświadczeniu w nauczaniu języków, zapewnia najbardziej kompleksowo i atrakcyjnie opracowane materiały oraz wsparcie, szczególnie odpowiednie dla nauczania zdalnego.

  Prowadzący zajęcia lektorzy to starannie wyselekcjonowani podczas skrupulatnego procesu rekrutacji profesjonaliści, zapewniający najwyższą jakość nauczania oraz doskonały kontakt z Państwa dziećmi.

  Dobór i tworzenie najefektywniejszych materiałów oraz najlepsi lektorzy gwarantują doskonałe efekty nauczania i zadowolenie dzieci oraz rodziców.

 • Badanie poziomu nauczania w trakcie roku szkolnego. Testy językowe. Zajęcia otwartych drzwi

  W trosce o wysoką jakość nauczania, lektorzy znajdują się pod stałym nadzorem naszych oraz zewnętrznych metodyków, którzy dbają o zapewnienie najwyższego poziomu zajęć. Lektorzy odbywają regularne szkolenia, w trakcie których bezustannie poszerzają swoją wiedzę oraz udoskonalają umiejętności.

  Na początku roku szkolnego każdy uczeń od klasy drugiej będzie poddany testowi sprawdzającemu znajomość języka. Na tej podstawie kursanci zostaną przypisani do odpowiednich grup jednego z dwóch poziomów zaawansowania – podstawowego lub zaawansowanego. Wszystko po to, aby dzieci mogły rozwijać się w grupach, które będą dopasowane do ich umiejętności oraz zapewnią uczniom niezbędny komfort pracy.

  Dla rodziców będą organizowane zajęcia otwartych drzwi, dzięki którym będą mogli zobaczyć, jak są prowadzone lekcje oraz poznać lektorów i ich metody pracy.

 • Grupy

  Zapisanie dziecka na nasz kurs odbywa się drogą elektroniczną. Wystarczy kliknąć przycisk Zapisz swoje dziecko Zapisać dziecko można też wypełniając listę zapisową dostępną w szkole lub przedszkolu dziecka. Podział na grupy następuje wg dwóch podstawowych kryteriów: kryterium wieku – dzieci są w podobnym wieku, np. z jednego roku; kryterium zaawansowania – dzieci w grupie mają maksymalnie zbliżony poziom znajomości danego języka; Nasz internetowy sekretariat poprowadzi Państwo w kilku prostych krokach. Po wybraniu języka, którego Państwa dziecko ma się uczyć, zostaniecie Państwo poproszeni o określenie poziomu, na jakim jest Wasze dziecko.

  Jeśli nie będzie to początek przygody Państwa pociechy z językiem obcym, zobaczycie prośbę, aby Wasze dziecko wypełniło krótki test, pozwalający nam na właściwe określenie jego poziomu zaawansowania językowego. W przypadku dzieci, które z racji wieku, jeszcze nie umieją czytać, podstawą do określenia poziomu zaawansowania będzie Państwa deklaracja. Następnie zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Będzie on zawierał podstawowe dane Państwa dziecka. Na końcu formularza jest bardzo ważna część – „preferencje czasowe”. To tam będziecie mogli Państwo samodzielnie określić w jakie dni tygodnia i o jakich godzinach Państwa dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach. Ważne: w przypadku pojawienia się okoliczności, zmuszających Państwa do zmiany terminu zajęć prosimy powiadomić o tym mailowo właściwego koordynatora CE ATUT za pośrednictwem formularza kontaktu w Zakładce KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELAMI CE ATUT. Nasz koordynator pomoże znaleźć grupę dla Państwa dziecka na właściwym poziomie, która ma zajęcia w odpowiadających Wam terminach.

 • Podręczniki

  CE ATUT zapewnia zaopatrzenia dzieci uczestniczących kursach językowych w niezbędne podręczniki i materiały dydaktyczne. CE ATUT określa typ i rodzaj podręcznika potrzebny w danej grupie do realizacji zajęć. Następuje to bezpośrednio po dwóch pierwszych zajęciach próbnych. W tym celu, wraz z pierwszą wpłatą Rodzice, którzy zapisali swoje dziecko na kurs językowy, wpłacają również kwotę stanowiącą równowartość aktualnej detalicznej ceny kompletu podręczników odpowiednich dla danej grupy. CE ATUT, po zaksięgowaniu wpłaty, dokona zakupu właściwych podręczników oraz zorganizuje ich dostawę na adres podany przez Rodziców w formularzu zgłoszeniowym.
 • Jakie są wymagania sprzętowe i szybkości łącza internetowego, niezbędne do uczestnictwa w zajęciach on-line?

   Potrzebny jest ekran mający min. 12'', zewnętrzna kamera, mikrofon oraz słuchawki. Internet o szybkości umożliwiającej oglądanie filmów online.

  Aby Państwa dziecko mogło efektywnie brać udział w naszych zajęciach internetowych konieczne jest zabezpieczenie właściwego sprzętu. Musi to być komputer, laptop lub tablet. Ten ostatni powinien mieć ekran o przekątnej minimum 12’’. Komputer musi być wyposażony w kamerkę internetową o minimalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli lub lepszej. Kamerki, będące elementem laptopa lub tabletu, również powinny spełniać te warunki. Nie ma szczególnych wymogów, które musiały by spełniać poszczególne podzespoły sprzętu używanego do zajęć. Jeśli mogą Państwo oglądać film na ekranie swojego komputera, laptopa lub tabletu to oznacza, że spełnia wymogi, a Państwa dziecko może z niego korzystać uczestnicząc w naszych zajęciach. Dziecko powinno być tez wyposażone w słuchawki i mikrofon. Można stosować zestawy zintegrowane (słuchawki z mikrofonem). Nie polecamy korzystania z głośników komputera, laptopa czy tabletu – może to utrudnić interakcje z lektorem lub pozostałymi członkami grupy. Podobnie wygląda sprawa z korzystaniem z wbudowanych mikrofonów laptopa lub tabletu. Aby skutecznie uczestniczyć w zajęciach przez Internet konieczne jest też posiadanie łącza internetowego o odpowiednich parametrach. Minimalne parametry łącza to 4 Mb/s przy pobieraniu danych i 128 kb/s przy wysyłaniu. Zalecane parametry to te powyżej 8 Mb/s przy pobieraniu danych i 512kb/s przy wysyłaniu. Jeśli nie Państwo nie wiedzą, jakie parametry ma Wasze łącze, możesz to łatwo sprawdzić, korzystając z testów prędkości łącza dostępnych w Internecie (np. www.speedtest.pl, www.predkosc.pl, i inne). Sprawdzenie rzeczywistego poziomu tych parametrów jest o tyle ważne, że dostawcy Internetu, opisując przepustowość łącza, bardzo często używają wskaźników maksymalnych, niemożliwych do osiągnięcia w rzeczywistym użytkowaniu. Wystarczy wejść na jedną z tych stron i w prosty sposób sprawdź, jakim łączem się dysponuje. Jeśli parametry Państwa sprzętu nie dają gwarancji, że Wasze dziecko będzie mogło brać efektywnego udziału w zajęciach, możemy Państwu pomóc w zakupie odpowiedniego wyposażenia. Otrzymacie od nas imienny kupon, dzięki któremu we wskazanej firmie będziecie Państwo mogli uzyskać zniżkę na zakup laptopa lub tabletu, który będzie miał parametry optymalne dla naszych zajęć.

 •  
 • Rezygnacja z kursu

  Jeśli Rodzic/Opiekun prawny po dwóch zajęciach próbnych stwierdzi, że proponowana przez CE ATUT forma nauki nie spełnia jego oczekiwań może zrezygnować z dalszego uczestnictwa jego dziecka. Rezygnacja taka musi mieć formę zgłoszenia mailowego wysłanego na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rezygnacja po dwóch zajęciach próbnych związana jest brakiem jakichkolwiek opłat z tytułu udziału w tych zajęciach. Rodzic/Opiekun prawny ma również prawo do rezygnacji z uczestnictwa dziecka w kursie w dowolnym terminie, bez konieczności podawania przyczyny. Rezygnacja taka musi mieć formę mailowego zgłoszenia wysłanego na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Rezygnacja wejdzie w życie od początku kolejnego miesiąca zaczynającego się po dacie jej nadesłania. Będzie to też miesiąc, od którego CE ATUT przestanie naliczać opłaty a kurs. W przypadku uiszczenia opłaty za cały rok z góry, naliczanie zwrotu dotyczy miesięcy zaczynających się po dacie zgłoszenia rezygnacji. Stawka zwrotu jest równa wysokości miesięcznej raty, tj. 120 zł za każdy miesiąc. Szczegółowe zasady dotyczące rezygnacji z kursu opisane są w Regulaminie Kursów Internetowych, dostępnym tutaj.

 

 

Formularz kontaktowy dla rodziców

Share:

Kontakt

CE ATUT s.c.

ul. Długa 43

49-300 Brzeg
NIP: 747-18-93-691

REGON: 161559745
sekretariat (at) ceatut.pl

CE ATUT

Od 25 lat odkrywamy i rozwijamy dziecięce talenty. Szukamy tego, co w dziecku najpiękniejsze, oraz tego, co sprawi mu największą radość i na tych podwalinach budujemy jego pasję. 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…