Czy wiecie, że…

Czy wiecie, że…

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną. Jest to jedna z metod, które stosowane są w logopedii oraz w rehabilitacji osób z wadą słuchu. Polega na oddziaływaniu na sferę słuchowo – ruchową leczonej osoby. Metoda ta jest stosowana przede wszystkim w pracy z dziećmi, a jej najistotniejszym elementem jest rytm. Logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno – ruchowych. Ma formę zabawy, która wpływa na usprawnienie ruchów całego ciała i narządów mowy. Jej celem jest korygowanie wad mowy i słuchu. Logorytmika sprzyja poprawie koncentracji, pomaga myśleć sprawniej, rozwija orientację w czasie i przestrzeni.

Centrum Edukacji Atut prowadzi zajęcia z logorytmiki na najwyższym poziomie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta.

WordPress Video Lightbox Plugin